Watersector lanceert vakopleiding ‘hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen’

Het garanderen van de kwaliteit van het drinkwater is een topprioriteit voor de Vlaamse watersector. Een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen is dan ook van cruciaal belang. Dit vraagt om de juiste kennis en vaardigheden. Dat is waarom AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, de opleiding ‘Hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen’ samengesteld heeft. Deze nieuwe vakopleiding wordt op termijn verplicht voor alle uitvoerders van werkzaamheden voor de watersector.

DSC 0126

Op donderdag 24 oktober werd de nieuwe sectorale vakopleiding “hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen” voorgesteld door AquaFlanders, Bouwunie en Confederatie Bouw. Johan Verbauwhede, voorzitter van het directiecomité van AquaFlanders, licht toe: “We hebben deze opleiding samengesteld om de kwaliteit van het geleverde kraanwater te waarborgen. Het water dat bij ieder van ons thuis uit de kraan loopt, wordt via toevoerleidingen vervoerd. Je kan deze leidingen eigenlijk beschouwen als de verpakking die deze waardevolle dorstlesser beschermt tegen verontreiniging van buitenaf, zoals micro-organismen. Om die bescherming te kunnen bieden, dienen de toevoerleidingen op een professionele, hygiënische en veilige manier geplaatst en gespoeld te worden, vooraleer ze in gebruik worden genomen. Dit willen wij als Vlaamse waterbedrijven waarborgen en het is daarom dat we erover willen waken dat de uitvoerende partijen over specifieke vaardigheden beschikken.”

We hebben deze opleiding samengesteld om de kwaliteit van het geleverde kraanwater te waarborgen. Het water dat bij ieder van ons thuis uit de kraan loopt, wordt via toevoerleidingen vervoerd. Deze toevoerleidingen dienen op een professionele, hygiënische en veilige manier geplaatst en gespoeld te worden, vooraleer ze in gebruik worden genomen.

Johan Verbauwhede - Voorzitter directiecomité AquaFlanders

ÉÉN SECTOR, ÉÉN AANPAK
Tot op heden voorzag elk waterbedrijf bedrijfsspecifieke opleidingen voor de eigen medewerkers en eventuele aannemers. Door de krachten te bundelen voor één gezamenlijke vakopleiding, zetten de waterbedrijven in op een uniforme en correcte uitvoering van de werken door alle uitvoerders. De Bouwunie en Confederatie Bouw werden dan ook actief betrokken. Dergelijke gestandaardiseerde aanpak bij leidingprojecten houdt immers ook voordelen in voor aannemers. Deze kan bijdragen tot meer kostenefficiënt werken voor de aanleg van nieuwe leidingen en het uitvoeren van herstellingswerken. Bovendien heeft de eengemaakte vakopleiding voor de aannemers als troef dat er één uniforme opleiding is met attestering die aanvaard wordt door alle waterbedrijven. De waterbedrijven zelf zien hun voordeel in het flexibeler omgaan met personeel en middelen en in het uitwisselen van goede praktijken.
Johan Verbauwhede: “De waterbedrijven werkten reeds nauw samen voor de opmaak van technische materiaalvoorschriften over de leidingsystemen. De organisatie van een gezamenlijke vakopleiding is een logisch vervolg binnen deze samenwerking. De opleiding zorgt immers voor een vertaling van de vaak complexe materiaalvoorschriften naar praktische en kwalitatieve plaatsingsvoorschriften op de werkvloer.”
Met de komst van deze opleiding zullen er bij de aanleg of het herstel van leidingen minder besmettingen door micro-organismen optreden, waardoor de leidingen sneller in dienst genomen kunnen worden. Dit betekent minder hinder voor de klant en de omgeving en efficiëntiewinst zowel voor de aannemer als voor het waterbedrijf.

We zijn zeer tevreden met deze nieuwe vakopleiding. Onze infrastructuuraannemers vragen al langer aan de waterbedrijven om meer controle te houden op wie voor hen werkt. De nieuwe opleiding heeft als voordeel dat veiligheid en kwaliteit gegarandeerd worden. We vragen wel om rekening te houden met een voldoende ruime overgangsperiode, zodat alle bedrijven de nodige tijd hebben om hun mensen op te leiden.

Jean-Pierre Waeytens - gedelegeerd bestuurder van Bouwunie vzw

OPLEIDINGSPROGRAMMA
De gespecialiseerde en praktijkgerichte opleiding richt zich zowel tot de medewerkers van Vlaamse waterbedrijven als tot het personeel van aannemers. “De opleiding is er voornamelijk op gericht om het bewustzijn te vergroten inzake de kwaliteitsrisico’s die met de aanleg van drinkwaterleidingen gepaard gaan. Zo worden aspecten als persoonlijke hygiëne, het gebruik van desinfectiemiddelen, de stockage en verpakking van materialen en een hygiënische werkomgeving, toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van zeer concrete voorbeelden, beeldmateriaal en demonstraties”, licht Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders toe. “Daarnaast benadrukken we in de opleiding ook de veiligheid van de uitvoerders. Zo bespreken we de maatregelen die genomen dienen te worden bij een verontreinigde bodem of bij de aanwezigheid van vezelcement leidingsystemen, en bij het uitvoeren van werken naast voorbijrijdend verkeer.”
De opleiding zal door interne lesgevers van de waterbedrijven gegeven worden. Heyrman: “Dit heeft als voordeel dat de lesgevers met de voeten in de praktijk staan en dus een antwoord kunnen bieden op concrete vragen van de deelnemers.”

De VCB is verheugd dat de verschillende waterbedrijven in Vlaanderen via AquaFlanders één gezamenlijke vakopleiding ontwikkeld hebben, en de bouwsector daarbij betrokken hebben.

Jef Lembrechts - Voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw

NIET VRIJBLIJVEND
De opleiding bestaat uit 8 lesuren en wordt besloten met een examen. Slaag je voor het examen, dan ontvang je een pasje dat zal dienen als verificatiemiddel op de werkplek. Binnenkort zal je dit pasje op zak moeten hebben om werkzaamheden voor de Vlaamse waterbedrijven te kunnen uitvoeren. De watersector zal het volgen van deze opleiding op termijn dan ook inbedden in de lastenboeken.

Als aannemer ondergrondse nutsinfrastructuur zijn wij, Canalco nv, zeer blij dat niet alleen Pidpa doch alle Vlaamse drinkwatermaatschappijen via AquaFlanders dezelfde kwaliteitsnorm gaan hanteren. Dit kan alleen maar ten goede komen voor beide partijen: de kwaliteitsvolle aannemers kunnen zich hierdoor onderscheiden van de anderen én het kwaliteitsniveau is duidelijk afgelijnd voor zowel aannemer als opdrachtgever. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen.

Ilse Baeck, administratief directeur Canalco - en bestuurder Bowunie Infrastructuurwerken vzw