Vlaamse watersector neemt processen onder de loep in benchmarkrapporten

'Vlaamse waterbedrijven onderzoeken nieuwe potentiële risico's'

De procesbenchmark van ‘Nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën’ werd in 2019 uitgevoerd. In deze benchmark werd het proces om nieuwe potentiële risico’s betreffende de waterkwaliteit te identificeren in kaart gebracht en werd gekeken op welke manier nieuwe meettechnologieën worden geïntroduceerd. Want bovenop de inspanningen die de waterbedrijven leveren om de kwaliteit van het Vlaamse kraanwater te monitoren, is ook dit een belangrijke pijler waar zij op inzetten.

Uit de benchmarkoefening bleek dat de sector aan dit proces ruime aandacht besteedt, maar dat er op een aantal domeinen nog verbetering mogelijk is. Op basis van dit rapport stellen de Vlaamse waterbedrijven op individueel niveau verbetertrajecten op en zetten zich tevens in op gezamenlijke initiatieven ter versterking van dit proces.

Met dit rapport wil de sector net die extra stap zetten in het toekomstig waterbeleid. Ook morgen moet de kwaliteit van ons kraanwater 100% zijn. Daarom is het belangrijk dat we toekomstige risico’s kunnen voorspellen en waar mogelijk voorkomen.

"Ook morgen moet de kwaliteit van ons kraanwater 100% zijn"

Op basis van dit onderzoek stelden de waterbedrijven zowel individuele actieplannen als een gezamenlijk actieplan op. Zo zal de sector, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij een gestandaardiseerde risico-matrix uitwerken. Op basis daarvan zullen de waterbedrijven een uniforme beoordeling maken van de risico’s die werden geïdentificeerd in de benchmark.

Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders: “De diensthoofden van de labo’s van de waterbedrijven zitten al op regelmatige basis samen om te overleggen over de aanpak van nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën. In de toekomst worden er structurele, sector brede werkgroepen opgezet over specifieke labo-onderwerpen. Hier kan kennis worden uitgewisseld over nieuwe uitdagingen, uitgevoerd onderzoek, enzovoort. Verder zal de sector nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën verder blijven verfijnen en documenteren.”

Voor de realisatie van de actieplannen vragen de waterbedrijven bijkomende ondersteuning om bepaalde topics grondiger te onderzoeken, zoals onder meer de legionellaproblematiek. De sector kaart ook aan dat de gewenste kwantificeringsgrenzen beter afgestemd kunnen worden tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving en dat de erkenning van nieuwe technieken/methoden door officiële instanties versneld kan worden.