Benchmarkrapporten

De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorn...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De procesbenchmark nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën bracht het proces in kaart waarmee de waterbedrijven proactief nieuwe risico's voor de waterkwaliteit in kaart b...
Lees meer
Met de procesbenchmark facturatie willen de waterbedrijven de transparantie binnen de watersector verhogen en hun bedrijfsvoering optimaliseren. Dat doen ze door middel van ee...
Lees meer
In de procesbenchmark exploitatie werd het exploitatieproces onder de loep genomen. Vermits exploitatie een kernactiviteit is van de waterbedrijven, is het proces over het alg...
Lees meer
De procesbenchmark bronbewaking gaat dieper in op de bewaking van de bestaande ruwwaterbronnen bestemd voor de productie van drinkwater. Dit proces is belangrijk om de bevoorr...
Lees meer