Benchmarkrapport facturatie

Met de procesbenchmark facturatie willen de waterbedrijven de transparantie binnen de watersector verhogen en hun bedrijfsvoering optimaliseren. Dat doen ze door middel van een prestatie- en efficiëntievergelijking. De benchmark is uitgevoerd in 2020 en heeft betrekking op het facturatieproces, met als referentiejaar 2019.

KPMG voerde deze benchmarkoefening uit samen met een speciaal daartoe samengestelde werkgroep binnen AquaFlanders. De benchmark neemt het volledige facturatieproces voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke abonnees en private waterwinners onder de loep met 2019 als referentiejaar. Dat jaar zijn in Vlaanderen 12.6 miljoen facturen uitgestuurd. Voornamelijk tussentijdse facturen en verbruiksfacturen. Dat komt neer op jaarlijks 3 tot 4,5 facturen per abonnee. Een aantal dat grotendeels is vastgelegd door wettelijke bepalingen en het beleid van de waterbedrijven.

Facturatieprocessen waterbedrijven werken efficiënt

Een vergelijking van verschillende prestatie-indicatoren – zoals het percentage tijdig gefactureerde verbruiksfacturen, het percentage facturen waarvoor een klacht werd ontvangen, het percentage e-facturen en de kostprijs per factuur – toonde aan dat de waterbedrijven goed werk leveren. In 2019 spendeerden de waterbedrijven in totaal zo’n 12 miljoen euro aan facturatie-activiteiten. Personeels- en distributiekosten nemen daarvan het belangrijkste deel voor hun rekening. De waterbedrijven zetten dan ook in op e-facturen om deze kosten te drukken.

Processen verder optimaliseren is de ambitie

De verbeteracties verschillen per waterbedrijf. Het facturatieproces is bij de verschillende waterbedrijven sterk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Dat vertaalt zich in een hoge procesmaturiteit. Toch rusten de waterbedrijven niet op hun lauweren, maar onderzoeken ze continu nieuwe opportuniteiten voor verdere efficiëntieverhoging in hun dienstverlening.

Het volledige rapport kan je hieronder bekijken.