Benchmarkrapport assetmanagement

De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar en nemen ze onder de loep.

Een procesbenchmark omvat enerzijds een meting van een aantal vastgelegde KPI’s en anderzijds een maturiteitsmeting van het proces zelf. Het uittekenen van deze processen gebeurt in nauwe samenwerking met de WaterRegulator en met de steun van procesbegeleider KPMG. De voorbije jaren zijn dergelijke procesbenchmarks op sectorniveau steeds een bijzonder boeiende oefening gebleken, waarbij de waterbedrijven niet enkel de eigen processen onder de loep nemen maar ook leren van elkaar.

Asset Management

Om op lange termijn de betrouwbaarheid te garanderen door een weloverwogen beleid rond netvernieuwing en netonderhoud, is een goed assetmanagement vereist. In de benchmark assetmanagement bekijkt de sector, samen met de WaterRegulator, hoe het distributienet voor kraanwater wordt beheerd en wordt nagegaan welke de meest optimale aanpak is. De conclusie van het rapport is dat het Vlaamse drinkwaternet zich in een goede toestand bevindt en de waterbedrijven anticiperen op de veroudering van de netten om de betrouwbaarheid van het drinkwater te garanderen. De Vlaamse watersector is één van de allereerste die een procesbenchmark heeft opgesteld voor het meten van het beheer van de drinkwaternetten.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten