Benchmarkrapport debiteurenbeheer

De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Deze benchmarks worden georganiseerd binnen AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Daarbij worden de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar gelegd en onder de loep genomen. Intussen publiceert de watersector reeds zes benchmarkrapporten, waaronder dit rapport over debiteurenbeheer.

Waterbedrijven worden gezien als natuurlijke monopolies, die hun eigen normen bepalen. De Vlaamse decreetgever heeft daarom een WaterRegulator opgericht, die moet toezien op de goede werking van deze sector. Deze WaterRegulator heeft als focus:

  • Het verhogen van de transparantie in de Vlaamse drinkwatersector
  • Het vergelijken van prestaties en de efficiëntie van de Vlaamse drinkwatermaatschappijen om na te gaan of water tegen een correcte prijs wordt geleverd
  • De uitvoering van studies en het verlenen van advies aan de Vlaamse Regering op basis van de resultaten ervan.

Het rapport 'Debiteurenbeheer' kan worden gekaderd binnen deze objectieven van de WaterRegulator met betrekking tot prestatievergelijking en efficiëntieverhoging. In deze procesbenchmark worden de verschillende bedrijfsprocessen van de drinkwatersector geanalyseerd. Aan de hand van deze analyses dienen vervolgens aanbevelingen te worden geformuleerd om de betreffende processen te optimaliseren en te verbeteren. De individuele drinkwaterbedrijven zullen op basis van deze aanbevelingen verbetertrajecten moeten uittekenen onder toezicht van de WaterRegulator.

Het project rond debiteurenbeheer heeft heel wat bijkomende inspanning van de bedrijven gevraagd, maar na afloop kan men toch stellen dat de sector in dit proces het reeds goed doet. De benchmark heeft echter voor sommige parameters verbeterpotentieel vastgesteld.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten