Benchmarkrapport niet in rekening gebracht water

De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar en nemen ze onder de loep.

Voor de procesbenchmark niet in rekening gebracht water, kortweg NRW, hebben de waterbedrijven grote inspanningen geleverd rond datacollectie en rapportering. Ze hebben echter niet op de resultaten van de studie gewacht om initiatieven te nemen op het vlak van NRW-reductie en -beheersing.

In de kantlijn: In deze benchmarkoefening worden de productieverliezen niet meegerekend Deze benchmarkoefening start nadat ruwwater werd gezuiverd tot rein water en in het transport- en distributienet wordt geïnjecteerd. Bij deze benchmarkoefening wordt verder ook geen verschil gemaakt tussen transportleidingen en distributieleidingen.

Het volledige rapport kan je hieronder bekijken.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten