Benchmarkrapport NRW (non-revenue water)

De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Deze benchmarks worden georganiseerd binnen AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Daarbij worden de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar gelegd en onder de loep genomen. Intussen publiceert de watersector reeds zes benchmarkrapporten, waaronder dit rapport over NRW, oftewel non-revenue water.

Voor de studie over het niet in rekening gebracht water (kortweg “NRW”) hebben de bedrijven grote inspanningen geleverd rond datacollectie en rapportering. Zij hebben echter niet op de resultaten van de studie gewacht om initiatieven te nemen op het vlak van NRW-reductie en -beheersing.

In de kantlijn: In deze benchmarkoefening worden de productieverliezen niet meegerekend Deze benchmarkoefening start nadat ruwwater werd gezuiverd tot reinwater en in het transport- en distributienet wordt geïnjecteerd. Bij deze benchmarkoefening wordt verder ook geen verschil gemaakt tussen transportleidingen en distributieleidingen.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten