Heffingen en captatievergoedingen

Het is essentieel dat heffingen en captatievergoedingen vanuit een integrale benadering op elkaar afgestemd zijn.

Hierbij is het belangrijk dat het watersysteem in totaliteit bekeken wordt om verschuivingen van gebruik van oppervlaktewater naar grondwater ten gevolge van hoge captatievergoedingen te voorkomen. Deze heffingen en captatievergoedingen - betaald door de waterbedrijven - moeten ook effectief ten goede komen aan de bescherming en de versterking van de watersystemen. Zowel van het grondwater als het oppervlaktewater.

Beleidsdomein: binnenlands bestuur, leefmilieu en omgeving
Beleidsniveau: Vlaams
Draagt bij aan duurzaam en integraal beheer en waterkwaliteit.