Financiering en betaalbaarheid

Hervorm de tariefstructuur rekening houdend met de hogere investeringskosten en lagere afnames en voorzie waar nodig algemene middelen voor investeringen zoals ook in het verl...
Lees meer
Baseer de financiering van rioleringsprojecten op doelstellingen en stem de meerjarenplanningen af tussen de verschillende beleidsniveaus.
Lees meer
Het is essentieel dat heffingen en captatievergoedingen vanuit een integrale benadering op elkaar afgestemd zijn.
Lees meer
Wend Europese financiële middelen aan om de weerbaarheid van kritieke infrastructuren voor drinkwater en afvalwater te verhogen.
Lees meer