Sluitende financiering van het rioolbeheer

Baseer de financiering van rioleringsprojecten op doelstellingen en stem de meerjarenplanningen af tussen de verschillende beleidsniveaus.

Een sluitende financiering voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het rioolstelsel en voor het beheer ervan is noodzakelijk. Dit om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water te realiseren tegen 2027. Deze financiering dient gebaseerd te zijn op doelstellingen in plaats van op projecten.

Om dit te bereiken stellen we een grondige wijziging van het rioolsubsidiebesluit voor. Een waardenkader geeft daarbij de prioriteit van de verschillende beleidsdoelstellingen aan.

Dat maakt het mogelijk om bij een gewijzigd beleid de prioriteiten in de projectenportefeuille vlot opnieuw te evalueren zonder verlies van projectsubsidies. Door de subsidies los te koppelen van individuele projecten en in plaats daarvan te koppelen aan doelstellingen kunnen rioolbeheerders de beschikbare middelen veel effici├źnter aanwenden.

We vragen ook dat doelstellingen en financiering voor de duur van een gemeentelijke meerjarenplanningen worden afgestemd tussen de Vlaamse overheid, de gemeentelijke rioolbeheerder en de gemeente.

Beleidsdomein: omgeving
Beleidsniveau: Vlaams
Draagt bij aan financiering, waterkwaliteit en waterkwantiteit.