Afwatering van het privéterrein

Wees ambitieus en pragmatisch bij de aanpak van afwateringen van het privéterrein.

De focus van het rioolbeheer verschuift meer en meer naar het lokale fijnmazige stelsel. Bij bestaande gebouwen langs een rioolproject wordt het verplicht meenemen van de afkoppeling van regenwater van het privéterrein veel intensiever bekeken.

AquaFlanders pleit voor een totale afkoppeling, behalve voor projecten waarvoor een afkoppeling ecologisch of economisch niet verantwoord is.