Bescherming drinkwaterbronnen tegen zorgwekkende stoffen

Hanteer een preventieve ketenbenadering voor de ontwikkeling van nieuwe stoffen.

De voorraad drinkwater komt in gevaar. Door de klimaatverandering is er minder water in de ruwwaterbronnen. Daarbovenop komen er meer gevaarlijke stoffen in het milieu en in de watersystemen terecht. Stoffen die jaren geleden gebruikt en geloosd werden, zoals PFAS, duiken nu pas op. Het is hoog tijd om de problemen aan te pakken.

Voor alle drinkwaterbronnen geldt: voorkom vervuiling. Vermijd dat gevaarlijke stoffen, zoals pesticiden, geneesmiddelen en PFAS, in het milieu en de ruwwaterbronnen terecht komen.

Hoe? Door preventie in de hele keten. Houd vanaf de ontwikkeling van een nieuwe stof rekening met de gevaren en mogelijke routes waarlangs deze terecht kan komen in het milieu. Vermijd daarbij het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de producenten van deze stoffen en de beleidsmakers.

Gebruik het gemeenschappelijk landbouwbeleid om verontreiniging aan de bron te voorkomen.

Water en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is de financiële hefboom die de Europese landbouw in staat stelt om voldoende voedsel te produceren tegen een betaalbare prijs. Aangezien het de belangrijkste bron van inkomsten voor de landbouw is, is het ook een hefboom voor de vergroening van de Europese landbouw. De juiste stimulansen maken het mogelijk om verontreiniging gelinkt aan de landbouw te verminderen.

Gebruik daarom het gemeenschappelijk landbouwbeleid om verontreiniging aan de bron te voorkomen en geef financiële steun aan praktijken die het behalen van de doelstellingen van het waterbeleid bevorderen.

Beleidsdomein: leefmilieu, omgeving en volksgezondheid
Beleidsniveau: Europees, federaal, Vlaams
Draagt bij aan duurzaam en integraal beheer, waterkwaliteit en waterkwantiteit.