Klimaatrobuuste watersystemen

Pas de regels en wetten voor de bescherming van grondwater bestemd voor de productie van drinkwater aan. Geef daarbij voorrang aan de volksgezondheid.
Lees meer
Hanteer een preventieve ketenbenadering voor de ontwikkeling van nieuwe stoffen.
Lees meer
Zorg ervoor dat de vergunbaarheid van drinkwaterbronnen bewaard blijft.
Lees meer
Geef de waterbedrijven voorrang om effluent van Aquafin te gebruiken wanneer ze dit nodig hebben voor de productie van drinkwater.
Lees meer
Zorg dat de sector prioritair toegang heeft tot waterbehandelingsproducten.
Lees meer