Beschikbaarheid van waterbehandelingsproducten voor drinkwater en afvalwater

Zorg dat de sector prioritair toegang heeft tot waterbehandelingsproducten.

De toeleveringsketens van veel producten die bij de productie van drinkwater en de behandeling van afvalwater gebruikt worden, zijn de afgelopen twee jaar aanzienlijk verstoord. Veel van deze producten komen uit het buitenland, vaak van buiten Europa.

De watersector is er tot dusver in geslaagd de distributie van drinkwater en de behandeling van afvalwater te verzekeren. Onder andere door nieuwe technologieën en alternatieven te kwalificeren. Dit blijft echter een ingewikkelde oefening met een belangrijke impact op de kosten van de sector.

We vragen zowel de federale overheid als de verkozenen in het Europees Parlement om elk initiatief te steunen dat de toegang tot waterbehandelingsproducten versterkt en om de watersector prioritair toegang te geven tot deze producten.

Beleidsdomein: economie
Beleidsniveau: Europees, federaal
Draagt bij aan veiligheid en waterkwaliteit.

Gerelateerde publicaties