Effluent als bron voor drinkwater

Geef de waterbedrijven voorrang om effluent van Aquafin te gebruiken wanneer ze dit nodig hebben voor de productie van drinkwater.

Aquafin stelt effluent ter beschikking van andere partijen. AquaFlanders vraagt om hierbij een voorkeursrecht te voorzien voor de aanwending van dit effluent voor de publieke drinkwatervoorziening. Hiervoor werken we samen met Aquafin aan een oplossing.

Beleidsdomein: omgeving
Beleidsniveau: Vlaams
Draagt bij aan waterkwantiteit.