Alternatieve bronnen voor bluswater

Voorzie alternatieve bronnen voor bluswater.

Drinkwater is immers te kostbaar om als bluswater te gebruiken. De sector werkt samen met de lokale besturen en brandweerkorpsen aan alternatieven om een optimale mix tussen drinkwater en alternatieve bronnen te bekomen. De veiligheid van de burgers staat daarbij voorop. We vragen een stem bij de uitwerking van de gemeenschappelijke benadering in deze zoektocht naar meer effici├źntie in combinatie met maximale veiligheid.

Beleidsdomein: binnenlandse zaken
Beleidsniveau: federaal
Draagt bij aan veiligheid en waterkwantiteit.