Samen werken aan oplossingen

Voorzie gelijke regels voor alle nutssectoren bij het verplaatsen van leidingen door nutsbedrijven in opdracht van de overheid. Doe dit via een herziening van de wet van 1938.
Lees meer
Stimuleer centraal gestuurde, collectieve regenwateropvang bij nieuwe verkavelingen vanaf 20 woningen.
Lees meer
Zet de Europese richtlijnen betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie (EU 2022/2555) en de weerbaarheid van kritieke entiteiten ...
Lees meer
Voorzie alternatieve bronnen voor bluswater.
Lees meer