Beveiliging van kritieke entiteiten en cyberbeveiliging

Zet de Europese richtlijnen betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie (EU 2022/2555) en de weerbaarheid van kritieke entiteiten (EU 2022/2557) van 14 december 2022 om naar Belgisch recht op een geïntegreerde, efficiënte en effectieve manier.

Hanteer hierbij relevante criteria bij het definiëren van kritieke entiteiten en voorzie een afstemming hiervan met de andere EU-lidstaten. We vragen om betrokken te worden bij het definiëren van deze criteria in de Belgische context. Maak werk van een gecoördineerde, geïntegreerde omzetting van beide richtlijnen, die nauw verbonden zijn met elkaar. Zorg hierbij ook voor een gecoördineerde aanpak van het opgelegde risicobeheer om onnodige administratieve belasting en tegenspraak met de verplichtingen uit de drinkwaterrichtlijn te voorkomen.

Daarnaast vragen we de om een achtergrondcontrole van personen die kritische processen uitvoeren mogelijk te maken.

Beleidsdomein: binnenlandse zaken
Beleidsniveau: federaal
Draagt bij aan beveiliging en veiligheid.