Centraal gestuurde regenwateropvang bij nieuwe verkavelingen

Stimuleer centraal gestuurde, collectieve regenwateropvang bij nieuwe verkavelingen vanaf 20 woningen.

De watersector heeft de voorbije jaren studies uitgevoerd rond het gebruik van hemelwater door particulieren. Uit deze studies blijkt dat verdere optimalisatie van het hemelwatergebruik gewenst is.

Studies tonen aan dat het vanaf twintig woningen interessant is om te investeren in collectieve, centraal gestuurde regenwateropvang.

Deze collectieve investering verlaagt de kost per kubieke meter water, is duurzamer en eenvoudiger te reguleren. Bij hevige regenbuien is het eenvoudiger om de regenwaterputten gecontroleerd leeg te pompen en bij leegstand om ze gecontroleerd bij te vullen met drinkwater waar nodig. Bovendien wordt de burger ontzorgd. Er is bovendien meer infiltratie mogelijk door in te zetten op zowel collectieve als private infiltratie. Daarom pleiten de waterbedrijven en rioolbeheerders ervoor om collectieve regenwatervoorziening te stimuleren voor nieuwe verkavelingen.

Beleidsdomein: leefmilieu, natuur en omgeving
Beleidsniveau: Vlaams, gemeentelijk
Draagt bij aan duurzaam en integraal beheer en waterkwantiteit.