Wet van 17 januari 1938 inzake verplaatsen leidingen bij werken

Voorzie gelijke regels voor alle nutssectoren bij het verplaatsen van leidingen door nutsbedrijven in opdracht van de overheid. Doe dit via een herziening van de wet van 1938.

Bij het verplaatsen van nutsleidingen is er een ongelijke behandeling tussen de sectoren.

Het gebrek aan gelijkwaardige regelgeving voor waterleidingen ten opzichte van andere nutsdisciplines verhindert een duurzame en integrale benadering van aanpassingswerken aan de nutsinfrastructuur.

Het gevolg is dat met regelmaat aanpassingswerken worden uitgevoerd zonder rekening te houden met het maatschappelijke optimum.

We vragen daarom om de wet van 17 januari 1938 inzake het verplaatsen van leidingen door nutsbedrijven in opdracht van de overheid aan te passen. In overleg met de publieke nutssectoren en de domeinbeheerders werken we een regeling uit met een nieuwe totaalvisie op de diverse gerelateerde aspecten van verplaatsingswerken waarbij alle publieke nutssectoren op dezelfde behandeling kunnen rekenen.

Beleidsdomein: binnenlandse zaken
Beleidsniveau: federaal
Draagt bij aan effici├źntie.