Toolboxfiches

Binnen AquaFlanders organiseren we een vakopleiding hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen. Er is nood aan deze specifieke technische opleiding want men moet ook prioriteit leggen op het hygiënisch en veiligheidsaspect voor werken aan ondergrondse leidingen. Deze vakopleiding zorgt ervoor dat basiskennis bijgebracht kan worden bij zowel de uitvoerders (aannemers) als de toezichters (drinkwaterbedrijven).

Kind drinkt kraanwater

Naast het organiseren van de vakopleiding biedt AquaFlanders aan de aannemers toolboxfiches aan die als leidraad kunnen dienen hoe we op terrein hygiënisch werken kunnen werken aan ondergrondse leidingen.

Toolboxfiche 1 - Hygiëne op de werf

Toolboxfiche 2 – Opslag op de werf

Toolboxfiche 3 – Een veilige en propere dienstwagen

Toolboxfiche 4 – Hygiënisch werken

Toolboxfiche 5 – Ontsmetten

Toolboxfiche 6 – Boren en spoelen

Toolboxfiche 7 – Een brandkraan gebruiken

Toolboxfiche 8 – Werken aan leidingen in dienst

Wenst u deel te nemen aan de opleiding ‘hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen’? Inschrijven kan via deze link.

Water link