Gezamenlijke businesscase voor digitale watermeters

De Vlaamse waterbedrijven zetten de komende jaren sterk in op verdere digitalisering. Onder meer met de verdere uitrol van de digitale watermeter. Hiervoor werd op sectorniveau een financiële businesscase uitgewerkt in de vorm van een kostenbatenanalyse die onder meer de gezamenlijke kasstromen van de waterbedrijven bestudeert. Daarnaast werd een luik toegevoegd waarin de maatschappelijke baten voornamelijk kwalitatief werden beschreven. Die analyse toont aan dat tijdens de periode van de uitrol van de digitale meter, de cashflow negatief blijft ten gevolge van de investeringskosten. Vanaf een volledige uitrol, wordt de cashflow positief.

Je kan de presentatie en businesscase hieronder bekijken.