Opleidingen AquaFlanders in 2024

Als opleidingscentrum organiseert AquaFlanders verschillende opleidingen. Bekijk hieronder het overzicht van de opleidingen in 2024.

Opleiding keuring privéwaterafvoer

Vlaanderen heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en zuiveringsinstallaties. Om deze investeringen optimaal te laten renderen, is het belangrijk dat de privéwaterafvoer correct is aangelegd. De manier waarop de afvoer is aangesloten op het openbare rioleringsnet - of op een gracht - en de hoeveelheid en kwaliteit van het afgevoerde water moeten in orde moeten zijn.

Daarnaast zet de overheid in op regenwater maximaal hergebruiken en laten infiltreren in de grond. Daarbij is een correcte uitvoeging van de installaties voor tweede circuitwater belangrijk om vervuiling van het drinkwaternet te voorkomen.

Als keurder controleer en beoordeel je al deze zaken in de zogenaamde keuring van de privéwaterafvoer (private riolering). Zo geef je mensen de zekerheid dat de scheiding van de privéwaterafvoer correct is uitgevoerd en de richtlijnen inzake opvang, hergebruik en infiltratie van hemelwater nageleefd worden.

Datum: 4 en 5 september 2024

Opleiding keuring waterinstallatie klasse C

De waterbedrijven zorgen ervoor dat er drinkwater van perfecte uit de kraan komt bij klanten thuis. Ze zien daarom streng toe op de kwaliteit van dat water. Om perfecte kwaliteit te kunnen garanderen, is een keuring van de waterinstallatie dan ook noodzakelijk .

Als keurder ga je na of een waterinstallatie over correcte terugstroombeveiligingen beschikt. Die voorkomen dat het openbare drinkwaternet vervuild geraakt. Daarnaast zie je er op toe dat verschillende types water correct en veilig gebruikt worden. Zo mag hemelwater en drinkwater nooit gemengd worden. Hemelwater mag ook niet voor elke toepassing in de woning gebruikt worden.

Als keurder waterinstallatie klasse C mag je alle waterinstallaties met een laag risico keuren. Dat zijn voornamelijk huishoudelijke installaties en niet-huishoudelijke installaties zoals kantoorgebouwen.

Datum: 23 en 24 oktober 2024

Opleiding waterscan

De waterscan wil mensen aanzetten tot duurzaam watergebruik. Een snelle doorlichting van het waterverbruik in de woning en gericht advies zetten hen aan tot het nemen van waterbesparende maatregelen. Als waterscanner sta je in voor deze doorlichting en zal je adviezen en maatregelen voor de klant opstellen. Hoe je dat doet, leer je in deze opleiding.

De opleiding is bedoeld voor de werknemers van de waterbedrijven en de gemeenten-vennoten.

Online opleiding

Vakopleiding hygiënisch en veilig werken aan ondergrondse drinkwaterleidingen

De kwaliteit van het drinkwater garanderen, is topprioriteit voor de Vlaamse waterbedrijven. Bij werken aan ondergrondse drinkwaterleidingen zijn risicovol. Als ze foutief worden uitgevoerd, kan immers een verontreiniging van het drinkwaternet optreden. Strikte hygiëne bij deze werkzaamheden is dan ook van cruciaal belang. In de opleiding hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen, leer je hoe je werken aan drinkwaterleidingen moet uitvoeren.

Deze opleiding richt zich tot alle uitvoerders van werken aan drinkwaterleidingen in de water- en bouwsector.

Datum: 15 en 19 april 2024

Basisopleiding lekzoeken

De basisopleiding lekzoeken is een eendaagse opleiding. Deze cursus behandelt alle onderwerpen waarmee je te maken krijgt als lekzoeker. Zo krijg je een goede basis om jezelf verder te ontwikkelen als lekzoeker.

De lesgevers zijn experten met betrekking tot lekzoeken.

Datum: 26 april en 21 mei 2024