Benchmarkrapport Financiën en Efficiëntie

De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Deze benchmarks worden georganiseerd binnen AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Daarbij worden de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar gelegd en onder de loep genomen. Intussen publiceert de watersector reeds zes benchmarkrapporten, waaronder dit rapport over financiën en efficiëntie.

Al sinds 2000 vergelijken de Vlaamse waterbedrijven onderling hun prestaties op een viertal thema’s: doelmatigheid (financiën en efficiëntie), klanttevredenheid, waterkwaliteit en milieu en duurzaamheid. Het doel is te kunnen nagaan waar er verschillen optreden en waar de bedrijven kunnen verbeteren door van elkaar te leren.

Het benchmarkrapport 'financiën & efficiëntie" is een actualisatie met als referentiejaar 2010. De resultaten zijn besproken in een workshop op 11 januari 2012, waarbij alle bedrijven aanwezig waren, evenals de WaterRegulator. Dit rapport vormt een basis voor een goede samenwerking zonder welke ‘leren van elkaar’ niet mogelijk is.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten