Benchmarkrapport financiën en efficiëntie

De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar en nemen ze onder de loep.

Al sinds 2000 vergelijken de Vlaamse waterbedrijven onderling hun prestaties op een viertal thema’s: doelmatigheid (financiën en efficiëntie), klanttevredenheid, waterkwaliteit en milieu en duurzaamheid. Het doel is te kunnen nagaan waar er verschillen optreden en waar de bedrijven kunnen verbeteren door van elkaar te leren.

Het benchmarkrapport financiën en efficiëntie is een actualisatie met als referentiejaar 2010. De resultaten zijn besproken in een workshop op 11 januari 2012, waarbij alle bedrijven aanwezig waren, evenals de WaterRegulator. Dit rapport vormt een basis voor een goede samenwerking zonder welke ‘leren van elkaar’ niet mogelijk is.

Het volledige rapport kan je hieronder bekijken.

Andere reeds gepubliceerde benchmarkrapporten