Onze structuur

Binnen AquaFlanders zijn een 20-tal werkgroepen van experten actief. Deze werkgroepen worden ondergebracht in thematische clusters. Elk van deze clusters heeft een clustervoorzitter die zetelt in het directiecomité van de organisatie.

Technisch en operationeel +
Economisch en financieel +
 • Integrale waterfactuur (IWF)
 • BTW-ruling
 • Tarieven
 • Benchmark
 • Rioolbeleid
 • Asset management
 • Non-revenue water (NRW)
Maatschappij en omgeving +
 • Risicobeheer
 • Waterkwaliteit
 • GDPR
 • Materialen
 • Netwerk- en informatiesystemen (NIS)
 • Keuringen binneninstallatie
 • Keuringen riolering
 • Nooddrinkwater
 • Infrastructuur en beheer
Transversaal -
 • Communicatie & Public Affairs
 • Externe Mandaten
 • Visie 2030
 • Impactstudie