Keuring van mijn sanitaire installatie

Vooraleer het water bij u thuis door kraan stroomt, heeft het al een hele weg afgelegd met verschillende stappen om de kwaliteit te garanderen. Maar om deze kwaliteit te kunnen garanderen, moet de drinkwaterleverancier er zeker van kunnen zijn dat uw sanitaire installatie (inclusief alle bijhorende toestellen) op een correcte en reglementaire manier geïnstalleerd werd en functioneert. Daarom zal iedere nieuwe installatie, maar ook een installatie die grondig gewijzigd of uitgebreid werd, onderworpen worden aan een keuring vooraleer ze in gebruik genomen kan worden.

Voor meer informatie over de keuring kan u ook steeds terecht bij uw waterbedrijf.

U kan ook de folder 'keuring huishoudelijke binneninstallatie' raadplegen.

Folder 'Keuring van de binneninstallatie drinkwater'
Technisch reglement 2009
Repertorium 2019
Belangrijke tips bij het bouwen van uw binneninstallatie

FAQ

Wanneer is de keuring verplicht?
Hoe vraag ik een keuring aan?
Wie mag keuren?
Wat heb ik nodig voor de keuring?
Hoe verloopt de keuring?