De 6 pijlers van AquaFlanders

Belangenbehartiger

AquaFlanders is dé belangenbehartiger en pleit-bezorger van haar leden. Onze organisatie voert een dynamisch public affairs-beleid naar alle stakeholders en draagt er zo toe bij dat de leden hun strategische doelstellingen kunnen realiseren.

Lees meer

Promotor

AquaFlanders vergroot het waterbewustzijn en de publieke aanvaarding van circulair water en integraal waterbeleid in Vlaanderen. We voeren daartoe een dynamisch marketing- en communicatie-meerjarenbeleid, in lijn met het public affairs-beleid.

Lees meer

Facilitator

AquaFlanders vergroot de efficiëntie en de effectiviteit van de gevoerde acties door de samenwerking tussen de stakeholders van het integrale waterbeheer te stimuleren. We streven naar complementariteit, optimaliseren informatie-doorstroming en afstemming, bevorderen initiatieven, stimuleren innovatie en verspreiden kennis.

Lees meer

Kwaliteitsbewaker

AquaFlanders is de kwaliteitsbewaker voor de hele watersector. Vanuit deze rol zorgen we voor de keuringen van drinkwater- en afvalwateraansluitingen, vaardigen we technische voorschriften uit en organiseren we (pre-)contractormanagement. We streven bovendien naar een maximale transparantie van de dienstverlening binnen de gehele sector.

Lees meer

Dienstverlener

AquaFlanders is de ontwikkelaar en organisator van watergerelateerde diensten en biedt zo ondersteuning aan leden, hun leveranciers, opdrachtnemers en klanten.

Lees meer

Federator

AquaFlanders is de federatie van de integrale Vlaamse watersector.

Lees meer