Promotor

AquaFlanders vergroot het waterbewustzijn en de publieke aanvaarding van circulair water en integraal waterbeleid in Vlaanderen. We voeren daartoe een dynamisch marketing- en communicatie-meerjarenbeleid, in lijn met het public affairs-beleid.

We bekommeren ons om water in al zijn facetten. Door de effecten van het veranderende klimaat en door de menselijke activiteiten staat water onder druk. We zijn dan ook overtuigd van de noodzaak om water veilig te stellen voor toekomstige generaties. Als federatie staan we voor gezond, kwaliteitsvol, betaalbaar, duurzaam en integraal - over de ganse keten beheerd - water voor iedereen in Vlaanderen. Deze missie vertalen we in een dynamisch communicatiebeleid.

Hieronder schetsen we enkele voorbeelden uit de praktijk:

Campagne #ikdrinkkraanwater

In 2019 nam de campagne #ikdrinkkraanwater een vliegende start. Met deze campagne beogen we een bredere sensibilisering omtrent duurzaam watergebruik. AquaFlanders wil ertoe komen dat het vanzelfsprekend wordt dat het water uit de kraan in de eerste plaats drinkwater is en dat we bijgevolg in vraag gaan stellen hoe we omgaan met dit kwaliteitsvolle water. In het kader van deze campagne lanceerden we in het najaar van 2019 de actie ‘Kraanwater op School’. Door de scholen aan te spreken streven we ernaar om de waarde van kraanwater over te brengen aan de leerlingen en hun ouders. Bekijk het thema campagne #ikdrinkkraanwater

Communicatie

In maart 2019 wierf AquaFlanders een stafmedewerker communicatie aan en in de zomer van 2019 stelde de werkgroep communicatie een strategisch communicatieplan 2020-2022 op. Daarin werden de krijtlijnen getekend voor de communicatiedoelstellingen en -acties voor drie jaren.

In 2019 voerden we al heel wat vernieuwing door op vlak van communicatie. Een nieuwe website kreeg vorm, we richtten 6 social media-accounts en een Youtubekanaal op en ook onze digitale nieuwsbrieven werden onder handen genomen. Bekijk het thema communicatie

Pers

We hebben het mandaat om namens de sector te communiceren. Als federatie zijn we dan ook het aanspreekpunt voor de pers. Daarbij nemen we graag een proactieve houding aan en zorgen we ervoor dat standpunten steevast gecoördineerd, afgestemd en gedragen worden.

Cijfers van 2019

Website AquaFlanders: page views:354.105
Social media:
(op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn van AquaFlanders en de campagne #ikdrinkkraanwater)
Meer dan 3.000
Vermeldingen in de pers (print en online):97
Nieuwsbrieven26

Campagne #ikdrinkkraanwater

Online interacties campagne:+ 2 miljoen
Vlamingen die kraanwater drinken:4 op 5
Vlamingen die dagelijks kraanwater drinken:1 op 2
Waarom Vlamingen kraanwater drinken:Beschikbaarheid: 57%
Goedkoop: 47%
Gemakkelijk: 44%