Kwaliteitsbewaker

AquaFlanders is de kwaliteitsbewaker voor de hele watersector. Vanuit deze rol zorgen we voor de keuringen van drinkwater- en afvalwateraansluitingen, vaardigen we technische voorschriften uit en organiseren we (pre-)contractormanagement. We streven bovendien naar een maximale transparantie van de dienstverlening binnen de gehele sector.


Hieronder schetsen we enkele praktijkvoorbeelden van de rol van dienstverlener die AquaFlanders vervult.

Kwaliteitsborging keuringen

In 2018 heeft AquaFlanders een kwaliteitsborger aangesteld voor de keuringen. Deze staat in voor nacontroles en het verwerken van meldingen, klachten en opmerkingen van klanten en exploitanten. Ook bij de opleidingen van de keurders speelt de kwaliteitsborger een belangrijke rol.

Opleidingscentrum

AquaFlanders staat in voor het opleiden en erkennen van keurders van de binneninstallatie en riolering. Als opleidingscentrum bieden we een basisopleiding en permanente vorming aan aan keurders van waterbedrijven, (private) keuringsorganisaties en onafhankelijke bedrijven. In 2019 zorgden de basisopleidingen voor een nieuwe lichting keurders. In het najaar van 2019 hebben we een bijkomende opleiding opgestart in navolging van de nieuwe bevoegdheidsverdeling. Deze opleiding gaat dieper in op enkele complexere materie van de keuring binneninstallatie.

AquaFlanders organiseert ook opleidingen voor de waterscan.

In 2019 zijn we bovendien gestart met de vakopleiding hygiënisch en veilig werken aan drinkwaterleidingen. Deze opleiding is gericht aan medewerkers en aannemers van de waterbedrijven.

Benchmarks

De voorbije jaren hebben de experts van de waterbedrijven ism KPMG al zeven procesbenchmarks op sectorniveau uitgevoerd. De benchmarkrapporten zijn terug te vinden op onze website. In 2019 heeft AquaFlanders bovendien samen met de WaterRegulator het meerjarenplan voor de benchmarks 2019 – 2024 vastgelegd. Daarin omschrijven we welke procesbenchmarks we in de loop van deze vijf jaar zullen uitvoeren. Publicatie van benchmarkrapporten

Digitaal keuringsplatform

De keurders die door AquaFlanders erkend worden, kunnen terecht op ons digitaal keuringsplatform voor de opmaak van keuringsattesten en het raadplegen van informatie over de keuring.