Belangenbehartiger

AquaFlanders is dé belangenbehartiger en pleitbezorger van haar leden, de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Onze organisatie voert een dynamisch public affairs-beleid naar alle stakeholders toe en draagt er zo toe bij dat de leden hun strategische doelstellingen kunnen realiseren.

Water staat onder druk door de effecten van het veranderende klimaat en door de menselijke activiteiten. AquaFlanders is overtuigd van de noodzaak om water, de bron van alle leven, veilig te stellen voor toekomstige generaties. Daarom werkt AquaFlanders, in overleg met de stakeholders, met passie aan de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam, eigentijds en toekomstgericht waterbeleid.

Als belangenbehartiger hebben we het mandaat om namens de hele sector te communiceren en ervoor te zorgen dat standpunten gecoördineerd, afgestemd en gedragen worden. Deze vertalen we naar een public affairs beleid op Vlaams niveau.

Bovendien vertegenwoordigen we de sector in heel wat overkoepelende organen en nemen we ook daarbij de rol van belangenbehartiger op voor de sector. Dit onder meer in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Belgaqua, VOKA, Eur’eau, Central Europe Energy Partners (CEEP), Aqua Publica Europea (APE). Samen met Vlakwa, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), B-IWA, Vlario en Watercircle neemt AquaFlanders deel aan de Vlaamse Wateralliantie.